BİREYSEL SEANS

Bireysel danışmanlık, gündelik problemlerden kaynaklı yaşanan zorlukları duygu düşünce ve davranış değişikliğini temel alarak kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir süreçtir.Bireysel danışmanlıkta psikolog, etik çerçeve içerisinde danışanın getirdiği sorunları onun kişilik özellikleri, problemlerle başa çıkma becerisi, sorunu çözerken karşılaştığı ve içinden çıkamadığı engelleri değerlendirirek çözüme ulaşır.

Bireysel danışmanlık sıklığı fazla görülen bir danışmanlık türü olmakla birlikte soruna yaklaşım ve danışmanlık süresi farklılık gösterebilir.

Bireysel danışmanlık çalışma alanlarım:
Depresyon
Anksiyete ve Kaygı Bozukluları
Panik Bozukluk
Fobiler
Sosyal Uyum Sorunları
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Sınırda (Boderline) Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Şizotipal Kişilik Bozukluğu

On-line seanslar Skype, Zoom ve WhatsApp gibi teknoloji uygulamaları üzerinden; danışanın tercihine bağlı olarak görüntülü ya da sadece sesli olarak yapılmaktadır.