Değerlilik Eğitimleri

Değerlilik Eğitimleri

Bireysel Gelişim Yolculuğum

Eğitmenin Eğitimi – Topluluk Önünde Konuşma Sanatı – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Eğitimin amacı, katılımcıların topluluk önünde konuşurken heyecanlarını pozitif kullanabilmelerini, katılımcının beden dili ile etkili ve samimi bir imaj yaratmasını, akılda kalıcı ve etkileyici sunumlar hazırlamasını, zaman ve içerik organizasyonunu dengeli kullanabilmesini de hedefler.

Kuantum Düşünce Tekniği ile Çekim Yasası – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Hataların hayatımızdaki yeri nedir?
Hayatımıza kimleri/neleri çekiyoruz, neden?
Yeni kavramlarla hayata daha bütünsel bakabilir miyiz?
Kuantum düşüncesini kullanarak yaşamımıza farklı yön verebilir miyiz?

Davranış Yönetimi – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Hepimiz “yargı” nın yükünü omuzlarımızdan atmak isteriz. Başkalarını ve kendimizi daha çok anlayıp, daha huzurlu bir yaşam hayal ederiz. Bu arzularımıza yaklaşmak, aramızdaki temel davranışsal farklılıkları anlamamızdan geçer.

Bütünsel Koçluk Formasyonu – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Koçluğa “doğru” yaklaşım, koçluğun temel ilkeleri, koç olmanın temel ilkeleri, koçluk süreci, süreçteki aşamalar, farklı durumlara farklı yaklaşımlar…

Bütünsel Kinesiyoloji Trainer – Eğitmen Adayı Eğitimi – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

PiKi Master eğitimini ve Yaşam Okulu’nu tamamlamış, “bütüne katkı” ya kendini adamış, insanlığın pozitif geleceğini inşa etmekte bilfiil görev almak isteyen kişilere açıktır.

Gölgelerden Aydınlığa – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Geçmişin esaretinden özgürleşerek, şimdiyle sağlıklı kucaklaşmak için iç dünyamızı iyileştirmek, kendimizi sevmenin, kendimizle barışık olmanın ön koşuludur.

Bütünsel Kinesiyoloji – Derin Affediş ve Ruhu Özgürleştirmek – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Affetmek, söylemesi kolay uygulaması zor bir deneyimdir. Zihnimizle affetsek, duygularımızla affedemiyoruz, duygularımızla affetsek ruhumuzla affedemiyoruz. Bir boyutumuzda kendimizi korumak adına, neyi affedeceğimizi bile unutacak kadar “unutkan” ve“umursamaz” olabiliyoruz.

Bütünsel Kinesiyoloji – Meridyen Terapisi – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Bu eğitimde bedeninizin, kaslarınızın, organlarınızın enerji boyutuyla daha yakından tanışacak, bedeninizin bütünsel işleyiş sırlarını keşfedecek ve bu mucizevî sisteme hayranlık duyacaksınız.

Bütünsel Kinesiyoloji – Bedensel ve Ruhsal Denge – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Bedensel ve Ruhsal Denge eğitiminde, Beden/Zihin/Duygu/Ruh bütünlüğünün ağırlıklı olarak bedensel ve ruhsal boyutu üzerinde çalışma yapılır. Bu eğitimde bilinçaltı ve bilinçdışı “kök deneyim” kalıplarınızın bedensel ve ruhsal enerji kayıtlarını silmeyi öğreneceksiniz ve ruhsal boyutunuzun değişik katmanları üzerinde çalışacaksınız.

Bütünsel Kinesiyoloji – Duygusal Denge – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Duygusal Denge eğitiminde, Beden/Zihin/Duygu/Ruh bütünlüğünün ağırlıklı olarak duygusal boyutu üzerinde çalışma yapılır. Bu eğitimde bilinçaltınızın derin katmanlarında yer alan çekirdek inançlarınızı keşfedecek, sizi sabote eden inançların duygusal kayıtlarını silmeyi ve değiştirmeyi öğreneceksiniz.

* Bütünsel Kinesiyoloji – Zihinsel Denge – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Zihinsel Denge eğitiminde, Beden/Zihin/Duygu/Ruh bütünlüğünün ağırlıklı olarak zihinsel boyutu üzerinde çalışma yapılır. Bu eğitimde bilincinizdeki inançlarınızla çelişen bilinçaltı zihin kalıplarınızı tespit edecek, bu inançların zihinsel kayıtlarını silmeyi ve değiştirmeyi öğreneceksiniz.

Kendinizle Yüzleşin – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Yani kendini tanımanın (olgunlaşmanın) bedeli uzun yıllar, hatta tüm bir ömürdür. Uzun ömrün bile olgunlaşmayı garantilemediği sıkça görülen bir gerçek. İnsanlar bedensel yetişkinliğe zamanla ulaşıyorlar ama ya ruhsal yetişkinliğe?

NLP – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

NLP, iletişim kurmayı arzuladığınız her insanın kendine özgü dilini anlama ve o kişiyle kendi anladığı bireysel dilde iletişim kurabilme sanatıdır.

Özsaygı – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Yüksek özsaygı, kişinin hem değerli hem yeterli olduğunu hissetmesidir. Sevmeye ve sevilmeye layık olduğunu derinden bilmektir. Hayatın her alanında kendi sorumluluğunu yüzde yüz alabilme gücüdür. Kendinin ve başkalarının içindeki iyiyi ortaya çıkarabilme yetisidir. Özdeğer, özgüven, özfarkındalık, özsaygı, özsevgi ve özsorumluluğun bir arada olmasıdır. Sevebilme ve empatik olabilme yetisidir. Hem alçak gönüllü hem cesur olabilmektir. Hayat boyu gelişime ve yeniliklere açık olmaktır.

İlişkiler – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

İnsanlarla olan ilişkinizi farklı bir açıdan değerlendirip sorunlarınızın gerçek nedenlerinin farkına varabilir, kendinizi ve ihtiyaçlarınızı daha iyi tanıyarak daha sağlıklı ilişki kurabilirsiniz.

İletişim – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

Sözlü iletişim, iletişim buzdağının tepesidir. İletişimin yazılı olmayan “yasalarının” bilincine varmak, kişiyi şişe içindeki mesajını denize emanet etmekten kurtarır. Birey, iletmek istediği mesajın etkin taşıyıcısı haline gelir.

Amaç Belirlemek ve İnisiyatif Alabilmek – (Kuraldışı Eğitim Ve Danışmanlık)

KENDİNİZİN EN İYİ VERSİYONU OLMAK – Negatif bakış açısından yararlanmanızı ve pozitif bakış açısının bir adım ilerisine geçmenizi sağlayan devrim niteliğinde, zihinsel bir tekniktir.